• Allmänt

    Fler smarta bostäder behövs i närheten av storstäderna

    En av samhällets mest debatterade frågor just nu är den om bostäder och avsaknaden av just dessa. Speciellt i storstadsområdena är detta ett problem som varje år gör att familjer behöver söka sig allt längre bort från staden och därmed får längre att pendla till jobbet. Idag börjar man dock att titta på bra alternativ som fungerar som bra boende…