Om vikten av att välja rätt molntjänst

Företag idag är drivna av IT. Detta gäller nästan oavsett vilken bransch man arbetar inom eftersom den nya tekniken har gjort att många processer som tidigare var manuella idag sköts via datorer. Man måste också kunna arbeta flexibelt i allt större utsträckning och detta ställer gigantiska krav på teknik. Som tur är finns det idag […] Continue reading →