Det behövs miljökrav inom entreprenad

Runt om i landet så byggs det som aldrig förr. Bostadsbristen är akut och på många ställen har man kommit upp med tillfälliga lösningar för att inhysa alla som har behov. Kommuner och landsting böjer på vissa regler och ger mark som egentligen var tänkt för andra syften, allt för att så snabbt som möjligt […] Continue reading →

Levande folkmusik för alla

Musik av olika slag är viktigt, det är en del av det dagliga livet för de flesta människor idag. Vilken musik man lyssnar till kan variera, allt från hårdrock till ballader eller opera. Sedan finns det musik som hör hemma i ett visst land, region eller by. Denna folkmusik är något som ofta funnits i […] Continue reading →