Sköta och Underhålla din Kompressor – Så Gör du!

För att öka livslängden på en kompressor bör den servas regelbundet. I det här inlägget kommer vi att visa dig hur du gör.

Innan du påbörjar underhållet bör du vara uppmärksam på följande:

Innan någon form av underhåll måste maskinen stängas av och kopplas bort från strömförsörjningen. Vidare ska tanken tömmas genom att öppna utloppsventilen

1. Stäng av motorn. Motorn behöver svalna.

2 . Inspektera kompressorns allmänna skick

Kontrollera om det finns lösa bultar, felinställning av rörliga delar, spruckna eller trasiga delar och andra förhållanden som krävs för säker maskindrift.

3. Ta bort skräp från kompressorn med en mjuk borste, vakuum eller lufttryck. Smörj sedan de rörliga delarna med en kvalitetsmaskinolja.

Oljebyte och oljenivå i en kompressor

Maskinens oljenivå är mycket viktig och måste därför kontrolleras dagligen. Den optimala oljenivån är när synglaset är ungefär två tredjedelar fullt. Synglaset är placerat på undersidan av pumpenheten. Fyll vid behov på olja i oljeinloppsöppningen (se bilden nedan). Dessutom måste oljan bytas var 100:e drifttimme. För att göra detta, töm oljetanken genom att öppna avtappningsskruven, i mitten av vilken är synglaset, med hjälp av en skiftnyckel.

Oljan måste samlas upp av en behållare och sedan kasseras på rätt sätt. Stäng nu oljeavtappningspluggen. Sedan kan olja fyllas på igen och inloppet kan stängas. Låt nu enheten gå på tomgång i 10 minuter och kontrollera sedan oljenivån igen. Se sedan till att din kompressor och det omedelbara arbetsområdet inte har förorenats av olja. Detta skulle avsevärt försämra arbetssäkerheten.

Avgasskruv

För att förhindra att smuts kommer in i trycktanken tillsammans med luft vid var och en av de två kompressorcylindrarna är ett luftfilter installerat. Dessa kan bli mer och mer igensatta med tiden. Det är därför nödvändigt att byta luftfiltret var 100:e drifttimme, eftersom detta kan bibehålla effektiviteten hos din enhet.

Pannavlopp är mycket viktigt för maskinens livslängd. Det kondensat som uppstår på grund av övertrycket i tanken bör därför tömmas en gång i veckan. Allt du behöver göra är att öppna avtappningsskruven som sitter på undersidan av pannan

Underhåll din kompressor i enkla steg

Det finns några saker du kan göra för att underhålla en kompressor och förlänga dess livslängd:

 1. Rengör luftfilter: Se till att luftfiltret på kompressorn är rent och fri från smuts och damm. Detta kan hjälpa till att förhindra att skadliga partiklar kommer in i motorn och kan förlänga motorns livslängd.
 2. Byt olja: Se till att byta olja i kompressorn enligt tillverkarens rekommendationer. Olja hjälper till att smörja och skydda motorn, så det är viktigt att se till att den är i bra skick.
 3. Byt olje filter: Se till att byta oljefiltret enligt tillverkarens rekommendationer. Oljefiltret hjälper till att fånga upp skräp och smuts från motorn, så det är viktigt att se till att det är i bra skick.
 4. Kontrollera slangar och kopplingar: Se till att kontrollera alla slangar och kopplingar på kompressorn regelbundet, så att du kan ersätta eventuella skadade delar. Detta kan hjälpa till att förhindra läckage och förbättra effektiviteten på kompressorn.
 5. Förvara kompressorn på en torr plats: Se till att förvara kompressorn på en torr plats, så att den inte blir utsatt för fukt och röta. Det kan också vara bra att täcka kompressorn när den inte används, så att den skyddas från damm och skräp.

Vad är en kompressor?

En kompressor är en maskin som används för att komprimera luft och öka trycket i en lufttank. Kompressorer används ofta för att driva verktyg som kräver luft, så som hammare, spikpistoler och sprutpistoler, men de kan också användas i andra applikationer, så som luftkonditionering och luftbäddar.

Kompressorer finns i olika storlekar och modeller, beroende på vad de ska användas till. Vissa kompressorer är små och portabla, medan andra är stora och stationära. De finns också i olika typer, så som skruvkompressorer och slagkompressorer, beroende på hur luften komprimeras.

Kompressorer använder oftast en motor för att driva en kompressionsenhet, som komprimerar luften och pressar den in i en tank. Trycket i tanken kan sedan regleras och användas för att driva verktyg eller andra applikationer.

Behöver man serva en kompressor?

Det är viktigt att se till att kompressorn är i gott skick och att den underhålls regelbundet, för att förhindra problem och förlänga dess livslängd. Därför kan det vara bra att serva kompressorn med jämna mellanrum, beroende på hur mycket den används.

Vad som ingår i servicen kan variera beroende på tillverkarens rekommendationer och på kompressorns specifika behov. Vanligtvis kan servicen innefatta att byta olja och oljefilter, att kontrollera och rengöra luftfilter, att kontrollera slangar och kopplingar, och att kontrollera andra viktiga delar på kompressorn.

Det kan vara bra att hålla reda på när kompressorn senast servades och att följa tillverkarens rekommendationer för hur ofta servicen bör utföras. Det kan också vara bra att spara kvittot på servicen, så att du kan visa att du har underhållit kompressorn på rätt sätt om det skulle behövas. Om du är osäker på hur du ska serva kompressorn, kan du kontakta tillverkaren eller en auktoriserad serviceverkstad för råd och hjälp.

Läs också...

 • Hur tillverkar man en fastighetsbox?

 • Hur Mycket El Drar en Slipmaskin?

 • Hur Länge Håller en Borrmaskin? Livslängd på Skruvdragare

 • Vad har man en Borrhammare till? Förklarat!

 • Vem Uppfann Borrmaskinen?

 • Vad är en Pneumatisk Borrmaskin? Komplett Guide