6 Tips för Säker Användning av en Handcirkelsåg

Säker hantering av handcirkelsågen – Olyckor med elektriska apparater och maskiner inträffar ofta. Det kan vara hemma, på jobbet, i verkstaden eller på byggarbetsplatsen.

Höga hastigheter i kombination med ett vasst föremål kan orsaka allvarliga skador. Detta gäller givetvis även cirkelsågar, speciellt handhållna cirkelsågar. Du bör vara särskilt försiktig vid hantering och alltid hänsynsfull och aldrig agera hektiskt.

I det följande listar vi 6 punkter som i alla fall bör beaktas för att en sågolycka inte ska inträffa:

Använd inte handskar

Den första punkten bortses ofta från samtidigt som den är en av de viktigaste. Den första tanken när du bär arbetshandskar är att de är till för att skydda dig från skador. I grund och botten är det korrekt, men inte i samband med cirkelsågar och liknande elektriska apparater. Genom att rotera sågen kan den greppa handsken inklusive handen, armen, … på några sekunder och runt maskinen. När handsken väl har fångats blir det vanligtvis allvarliga skador.

Bär åtsittande kläder

Liksom med handskarna gäller samma sak för kläder i allmänhet. ”Lösa skjortor” och mycket vida byxor är inte på sin plats vid hantering av cirkelsågar. Dessa kan också fångas upp av sågen mycket snabbt (vanligtvis obemärkt) och lindas runt enheten på några sekunder. Det drar dig bokstavligen in i sågbladet här!

Täck långt hår eller bind upp det

Det är också en liknande princip för långt hår. Dessa ska alltid bindas upp eller täckas (hatt, kappa …) för att förhindra att de fastnar och dras in i sågbladet

Inga manipulationer av själva enheten

Inga manipulationer bör utföras på själva handcirkelsågen. Klingan ska alltid monteras på den handhållna cirkelsågen (endast något sänkt för dolda snitt) och pendelhuven ska inte fixeras manuellt eller manipuleras på annat sätt.

Använd hörsel- och andningsskydd

Att bära hörselskydd rekommenderas också, eftersom själva sågprocessen kan ge extrema volymer som kan skada din hörsel på lång sikt. Den som ofta arbetar med en handcirkelsåg bör också bära andningsskydd, eftersom det gör att sågspån, små och mycket små delar inte längre kan komma in i luftvägarna så snabbt.

Dra ut stickkontakten innan du byter sågblad

Om du vill vara på den säkra sidan när du byter sågklinga ska du alltid dra ur nätkontakten i förväg. Handhållna cirkelsågar är vanligtvis utrustade med en säkerhetsanordning numera, vilket faktiskt gör det nästan omöjligt att slå på dem oavsiktligt, men man vet aldrig…

Slutsats om säker hantering av handcirkelsågen

Om du tar hänsyn till de 6 tipsen ovan för säker hantering av den handhållna cirkelsågen och dessutom hanterar enheten på ett genomtänkt, objektivt, respektfullt och okomplicerat sätt är du i princip på den säkra sidan. Det finns dock ingen garanti för detta, eftersom en viss kvarstående risk alltid finns kvar.

Läs också...